Θεατρικό Παιχνίδι

Το Θεατρικό παιχνίδι είναι μια διαδικασία εμψύχωσης που αφορά μικρούς και μεγάλους. Ως στόχο του θέτει την ενεργοποίηση του παιδιού, δηλαδή την απελευθέρωση της φαντασίας του και την καλλιέργεια της ψυχοκινητικής του έκφρασης.

Το θεατρικό παιχνίδι χρησιμοποιεί κομμάτια απ’ όλες τις τέχνες και εχει ως βασικό σκοπό την σφαιρική προσέγγιση των αισθήσεων του παιδιού. Με άλλα λόγια στόχος του είναι να κάνει τα παιδιά να εξελιχθούν με έναν έμμεσο τρόπο μαθαίνοντας τους ταυτόχρονα να διαχειρίζονται την χαρά τους και να χρησιμοποιούν την φαντασία τους.

Το Θεατρικό Παιχνίδι αποτελείται από 4 φάσεις:

 

 Της απελευθέρωσης (η ομάδα συγκροτείτε και ευαισθητοποιείται).

 Της αναπαραγωγής (τα παιδιά λαμβάνουν ερεθίσματα και έτσι εισάγονται στο παιχνίδι ρόλων).

 Της σύνθεσης (εδώ έχουμε τους σκηνικούς αυτοσχεδιασμούς και κατ’ επέκταση το θεατρικό δρώμενο).

Της ανάλυσης ( στο στάδιο αυτό επεξεργαζόμαστε όλα τα προηγούμενα στάδια και υπάρχει η πορεία προς μία οργανωμένη παράσταση, ωστόσο αυτό δεν είναι ο αυτοσκοπός αλλά έχει να κάνει καθαρά με την δυναμική της ομάδας).