Συμβουλευτική Οικογένειας

Η Συμβουλευτική Γονέων, ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία οι γονείς μαζί με την βοήθεια εξειδικευμένου ψυχολόγου, έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν όσον αφορά το συναίσθημα και την συμπεριφορά του παιδιού τους.

Η συμβουλευτική γονέων έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους γονείς να αντιμετωπίσουν στη καθημερινότητά τους προβλήματα που παρουσιάζονται στη σχέση τους με τα παιδιά και να ενισχύσει το ρόλο τους στο απαιτητικό έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους.

Οι γονείς εκπαιδεύονται ως προς την διάγνωση του παιδιού τους και την σωστή διαχείριση που θα χρειαστεί να έχουν για την βελτίωση των δυσκολιών.

Οι γονείς συχνά χρειάζονται βοήθεια στο να κατανοήσουν τις διαφορετικές συμπεριφορές των παιδιών τους, καθώς και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Ζητούν να μάθουν τους σωστούς τρόπους με τους οποίους έγκαιρα και αποτελεσματικά θα μπορέσουν να τα βοηθήσουν να ξεπεράσουν δύσκολες καταστάσεις όπως: διαζύγιο, φόβοι, άγχος, μαθησιακές δυσκολίες, ασθένειες.

Με την συμβουλευτική οι γονείς εκπαιδεύονται να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Μαθαίνουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και ενισχύονται ως προς τον γονεϊκό τους ρόλο.

Η Συμβουλευτική Γονέων πραγματοποιείται σε επίπεδο ατομικών συναντήσεων και αφορούν σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών αλλά και σε μελλοντικούς γονείς.