Ψυχοπαιδαγωγικό

Παιχνίδι – το δυνατότερο μέσω έκφρασης του παιδιού !!!

Το παιδί μέσα από το παιχνίδι εκδηλώνει τα συναισθήματα του και πλάθει συμπεριφορές.

Όπως οι ενήλικές έτσι και τα παιδιά έχουν την εσωτερική ανάγκη να περιτριγυρίζονται από συνομήλικα παιδιά , να μπορούν να παίζουν μαζί τους οργανωμένα και φυσικά να μην είναι απομονωμένα.

Πολλά παιδιά ωστόσο δυσκολεύονται κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, είτε να συναναστραφούν με άλλα παιδιά είτε και με ενήλικες.

Πολλές φορές επίσης δυσκολεύονται να τηρήσουν (να υπακούσουν) στους κανόνες του παιχνιδιού ή να ολοκληρώσουν το παιχνίδι. Όλες αυτές οι δυσκολίες αποτελούν εμπόδια για τα παιδιά τα οποία εκδηλώνονται με θυμό , προκαλούν συναισθήματα απόρριψης και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την απομόνωση.

 

Πιο συγκεκριμένα το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα στοχεύει:

 

 Στην συναισθηματική και κοινωνική ωρίμανση του παιδιού

 Στην οργάνωση δομημένου παιχνιδιού (όχι ανοργάνωτο)

 Στην καθοδήγηση- οργάνωση συμπεριφοράς του παιδιού

Το Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την καλύτερη διαχείριση και κατανόηση των συναισθημάτων του παιδιού, καθώς και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε να επιτευχθεί καλύτερη προσαρμογή του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις.

Επίσης, το παιδί μαθαίνει πως να κατανοεί, να διακινεί και να διαχειρίζεται καλύτερα τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά του συναισθήματα, όπως θλίψη, θυμός, άγχος, φόβος. Η Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση του παιδιού, ώστε να αποκτήσει μια καλή εικόνα εαυτού, ενώ επίσης βοηθάει το παιδί στην απόκτηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης διαπροσωπικών δυσκολιών.