Πρώιμη παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας (0 – 5 χρονών) με αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλήματα λόγου ή συμπεριφοράς.

Πολλοί γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τα παιδιά τους αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βρουν κατάλληλη βοήθεια καθώς το κύριο πρόβλημα τους είναι η καθοδήγηση που χρειάζονται στον καθημερινό χειρισμό του παιδιού τους.
Με την Πρώιμη Παρέμβαση οι γονείς διδάσκονται με ειδικό τρόπο πώς να εκπαιδεύουν οι ίδιοι τα παιδιά στο σπίτι τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια και τις πρακτικές οδηγίες που δίνει ο εκπαιδευτής του Portage.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της πρώιμης παρέμβασης αποσκοπούμε :

 

 Στην πλαισίωση και οργάνωση του χώρου σας

 Να μάθει ο γονέας να εκπαιδεύει το παιδί του

 Στον καθορισμό και την βελτίωση του αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού

 Στην ολιστική προσέγγιση σχέσεων γονέων- παιδιού ή αδερφών μεταξύ τους

 Στην συνεχή επαναξιολόγηση της εξέλιξης του παιδιού από θεραπευτές και ιατρούς έτσι ώστε η παροχή βοήθειας προς την οικογένεια να είναι ελεγχόμενη και αποτελεσματική.