Κέντρο Λογοθεραπείας Μαθητεία μεταγνώση στη Νέα Κηφισιά

 
Το κέντρο λογοθεραπείας Μαθητεία ιδρύθηκε το 2011 με έδρα τη Νέα Κηφισιά, στην οδό Ελαιών 36, και έχει ως απώτερο στόχο τη μετάγνωση, την κατανόηση που έχει ένας άνθρωπος για το επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης του, του προσωπικού του συστήματος επεξεργασίας των πληροφοριών και οικοδόμησης της γνώσης.

Η επίγνωση και ο έλεγχος που έχει κάποιος επί των σκέψεων και των δραστηριοτήτων που βιώνει.

Η ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων είναι κάτι το σταθερό, συνήθως σταθερές πληροφορίες για το τι γνωρίζουμε. Αυτή η γνώση αναφέρεται στον εαυτό μας, στα προβλήματα που αντιμετωπίσουμε και στις στρατηγικές που ενεργοποιούμε για την επίλυση τους.