Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι μία ανθρωπιστική επιστήμη, η οποία μελετά την καθημερινή ζωή του ατόμου, διακρίνει τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του και χρησιμοποιώντας τη δραστηριότητα (έργο), βοηθά στην ποιοτική βελτίωση της ζωής του , προσφέρει ανεξαρτητοποίηση στο άτομο και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο.

H εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία και έχει ως βασικό της στόχο το άτομο να αναπτύξει και στη συνέχεια να διατηρήσει ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων στην καθημερινή του διαβίωση.

Αυτές οι δραστηριότητες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 

Αυτοεξυπηρέτηση ( δραστηριότητες καθημερινής ζωής)

Εργασία- σχολείο (προγραφικές ασκήσεις , χρόνο συγκέντρωσης κτλ)

Ελεύθερος χρόνος /χόμπι/ παιχνίδι.

Η παιδική εργοθεραπεία βοηθά τα παιδιά στο να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες . Η δημιουργική κινητική επιδεξιότητα ,η φαντασία και ο ιδεασμός στο παιχνίδι χρησιμοποιούνται στη θεραπεία για να αναπτύξουν την ανεξαρτησία και τον έλεγχο του εαυτού στο σπίτι και το μαθησιακό περιβάλλον.

Η εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το παιδί σας όταν παρουσιάζει περισσότερα από 4 χαρακτηριστικά:

$

Δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί ( ένδυση-απόδυση, σίτιση κλπ)

$

Είναι υπερκινητικό

$

Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή συγκεντρώνεται υπερβολικά σε μια δραστηριότητα και δεν μπορεί να μεταβεί σε άλλη

$

Πέφτει εύκολα κάτω ή πάνω σε έπιπλα

$

Δεν εμπλέκεται σε παιχνίδια που περιλαμβάνουν κίνηση

$

Δεν έχει καταλήξει σε ποιο χέρι θα χρησιμοποιεί

$

Έχει δυσκολία στο να χρωματίσει μέσα σε πλαίσιο, να αντιγράψει σχήματα

$

Δεν φτιάχνει πάζλ

$

Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς και ο γραφικός του χαρακτήρας είναι πολύ κακός

$

Δεν γνωρίζει βασικές έννοιες όπως ημέρες , μήνες, μπερδεύει χωρικές και χρονικές έννοιες

$

Είναι πολύ ευαίσθητο σε οσμές, γεύσεις, θορύβους, αγγίγματα, δεν δέχεται να του κόψουν μαλλιά , νύχια .

$

Θυμώνει πολύ εύκολα κα σπάει τα παιχνίδια του.