Ειδική διαπαιδαγώγηση

 

από τα Λογοθεραπευτικά κέντρα Μαθητεία μεταγνώση

 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ:
 
Όταν μιλάμε για ειδικό μαθησιακό εννοούμε τα εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης το οποίο είναι σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Το εξατομικευμένο αυτό πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης έχει στόχο να καλύψει τις γνωστικές ελλείψεις του παιδιού και να το βοηθήσει να ανταποκριθεί μαθησιακά στις απαιτήσεις του σχολείου.
 
 
 
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ:
 

Ειδικό μαθησιακό για παιδιά Δημοτικού

 
 

Ειδικό μαθησιακό για μικρά Παιδιά