Δ.Α.Δ. & Αυτισμός

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά από την ηλικία των 3 χρονών έχουν ανάγκη από πολύπλευρη προσέγγιση (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοπαιδαγωγικό, portage- πρώιμη παρέμβαση) με στόχο την βελτίωση των παρακάτω τομέων:

 • Βελτίωση επικοινωνίας- λόγου
 • Βελτίωση της καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτηση
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Πλαισίωση και οργάνωση του προσωπικού χώρου του παιδιού
 • Λειτουργικό παιχνίδι (όχι ανοργάνωτο)
 • Βελτίωση συναισθηματικής σχέσης γονέα- παιδιού
 • Συγκέντρωση προσοχής
 • Οργάνωση παιχνιδιού
Η Δ.Α.Δ. (διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές) αναφέρεται σε πέντε διαταραχές που είναι οι ακόλουθες:

 

 Μη προσδιορισμένη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή – άτυπο αυτισμό άτυπη ψύχωση της παιδικής ηλικίας, νοητική καθυστέρηση με αυτιστικά χαρακτηριστικά.

Αυτισμός

Σύνδρομο Asperger

Σύνδρομο Rett

Διαταραχή παιδικής ηλικίας

Αυτισμός

Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και από περιορισμένη και στερεότυπη συμπεριφορά. Όλες αυτές οι ενδείξεις ξεκινούν και εκδηλώνονται στην ηλικία μεταξύ 2 και 3 ετών.

Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή νεύρο-ψυχιατρική διαταραχή, που διαρκεί μία ολόκληρη ζωή και είναι συνήθως παρούσα από τη γέννηση του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτής της διαταραχής εμποδίζεται ή δυσκολεύεται η ανάπτυξη ορισμένων δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα της γλωσσική ανάπτυξη και της κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων , που είναι ζωτικές για την ψυχο-κοινωνική λειτουργία και επάρκεια του ανθρώπου.

Δυστυχώς η αιτία του αυτισμού εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη , δεν θεραπεύεται και είναι μια ισόβια κατάσταση. Η επιστημονική έρευνα σήμερα εστιάζει στη δημιουργία φαρμάκων. Η πιο κατάλληλη αντιμετώπιση, παρόλα αυτά βεβαίως είναι αποδεδειγμένα η ειδική αγωγή και ειδικά όταν αυτή συνδυάζεται με πρώιμη παρέμβαση, δηλαδή κατά την προσχολική ηλικία.

Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και από περιορισμένη και στερεότυπη συμπεριφορά. Όλες αυτές οι ενδείξεις ξεκινούν και εκδηλώνονται στην ηλικία μεταξύ 2 και 3 ετών.

Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή νεύρο-ψυχιατρική διαταραχή, που διαρκεί μία ολόκληρη ζωή και είναι συνήθως παρούσα από τη γέννηση του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτής της διαταραχής εμποδίζεται ή δυσκολεύεται η ανάπτυξη ορισμένων δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα της γλωσσική ανάπτυξη και της κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων , που είναι ζωτικές για την ψυχο-κοινωνική λειτουργία και επάρκεια του ανθρώπου.

Δυστυχώς η αιτία του αυτισμού εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη , δεν θεραπεύεται και είναι μια ισόβια κατάσταση. Η επιστημονική έρευνα σήμερα εστιάζει στη δημιουργία φαρμάκων. Η πιο κατάλληλη αντιμετώπιση, παρόλα αυτά βεβαίως είναι αποδεδειγμένα η ειδική αγωγή και ειδικά όταν αυτή συνδυάζεται με πρώιμη παρέμβαση, δηλαδή κατά την προσχολική ηλικία.

Ερωτήσεις σχετικά με τον αυτισμό:

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αυτισμού;
 • επιβράδυνση στην γλωσσική ανάπτυξη και στην επικοινωνία
 • επιβράδυνση στην κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων
 • ανακόλουθες μορφές αισθητηριακών αντιδράσεων
 • ανομοιογενείς μορφές διανοητικών λειτουργιών (το αυτιστικό άτομο μπορεί να έχει ικανότητες σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς και μπορεί να διαθέτει μέγιστη ικανότητα σε λειτουργίες ή δραστηριότητες οι οποίες του αρέσουν.
 • έκδηλος περιορισμός δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων (ένα άτομο με αυτισμό μπορεί να παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως χειροκρότημα, περιστροφές κορμού , πετάρισμα χεριών. Μερικά άτομα με αυτισμό μπορεί να μιλούν πολύ επίμονα ξανά και ξανά για το ίδιο θέμα. Επίσης ένα άτομο με αυτισμό έχει την ανάγκη να ακολουθεί την ίδια ρουτίνα ή το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα. Αν του γίνονται αλλαγές στις συνήθεις, το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να αναστατωθεί πάρα πολύ)
Ποιο είναι το πιο κοινό πρόβλημα στον αυτισμό:

Τα άτομα που πάσχουν από αυτισμό έχουν εξαιρετική δυσκολία στην εκμάθηση γλώσσας και κοινωνικών δεξιοτήτων και στο να σχετίζονται με άλλους ανθρώπους.

Πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς στα άτομα με αυτισμό:

Στον αυτισμό τα προβλήματα συμπεριφοράς διακυμαίνονται από πολύ σοβαρά εώς και πολύς ελαφριάς μορφής. Τα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς εκδηλώνονται με την μορφή πολύς ασυνήθιστής , επιθετικής και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς . αυτοί οι τρόποι συμπεριφοράς είναι πολύ επίμονοι και πολύ δύσκολο να αλλάξουν.

Στην πιο ελαφριά μορφή , ο αυτισμός μοιάζει με μαθησιακή δυσκολία. Συχνά όμως και άτομα που πάσχουν από ελαφριά μορφή αυτισμού έχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα τους ζωή, λόγω των ελλείψεων τους στους τομείς της επικοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων.

Παρουσιάζεται ο αυτισμός σε συνδυασμό με άλλες αναπηρίες:

Ο αυτισμός μπορεί να υπάρχει μόνος του ή σε συνδυασμό με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, όπως νοητική στέρηση, δυσκολία στην μάθηση, επιληψία, κώφωση, τύφλωση, εγκεφαλική παράλυση κλπ.

Μπορούν να βοηθηθούν τα άτομα με αυτισμό:

Ναι, ο αυτισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μελέτες δείχνουν πως όλα τα άτομα με αυτισμό μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με την κατάλληλη θεραπευτική- εκπαιδευτική αντιμετώπιση.

Πολλά άτομα με αυτισμό δείχνουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στον περίγυρό τους καθώς μαθαίνουν να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους.

Πως μπορούν να μάθουν καλύτερα τα άτομα με αυτισμό:

Μέσω ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών , ειδικών παιδαγωγών , ψυχολόγων κλπ), σε προγράμματα αυστηρά δομημένης διάρθρωσης που δίνουν έμφαση στην ατομική καθοδήγηση. Τα άτομα με αυτισμό μπορούν να μάθουν να λειτουργούν στο σπίτι και στην κοινότητα. Κάποια μπορούν να μάθουν να ζουν μια σχεδόν φυσιολογική ζωή.